Tietosuojaseloste, Ylläpitosiivous Mariia Laine

Rekisterinpitäjä

Ylläpitosiivous Mariia Laine
Humaljoentie 4, 04620 Mäntsälä
Y-tunnus 2227813-4
Sähköposti: yllapitosiivous@mariialaine.fi
Puhelinnumero: 040 960 4354

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mariia Laine

Rekisterin nimi

Ylläpitosiivous Mariia Laine asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan välisen yhteyistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

– nimi
– puhelinnumero
– sähköposti

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteydenottolomakkeiden tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tai vanhentunut tieto täydennetään ja korjataan tai tarvittaessa poistetaan joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.